Drużyna FWL poszukuje nowych rekrutów. Aby dołączyć do nas musisz przestrzegać następujących zasad:     PRZYJĘCIE DO DRUŻYNY:
      – udział w co najmnej trzech imprezach oraz pozytywna weryfikacja poparta głosowaniem członków drużyny FWL (poparcie na poziomie minimum 90%);


     OBOWIĄZKI I PRZYWILEJE :
     – terminowe opłacanie składek (od 01.01.2016 wysokość rocznej składki wynosi 100 PLN oraz 50 PLN za członka rodziny, płatne do 31 Marca na konto FWL); skarbnik drużyny jest zobowiązany
        do podesłania przynajmniej jednego upomnienia;  nowo przyjęci członkowie muszą ponadto wpłacić kwotę wpisową w wysokości 30 PLN
    – członek drużyny ma prawo do: bezpłatnego udziału we wszystkich imprezach, zgrupowaniach wyjazdowych (warcampach – po opłaceniu kosztu) oraz spotkaniach organizowanych przez FWL,
        korzystania ze sprzętu bedącego własnością FWL;  wypowiadania się na tematy związne ze sprawami FWL oraz wpływania na jej kształt, proponowania i realizacji swoich scenariuszy,
        noszenia na mundurze oraz używania w inny godny sposób logo drużyny. Ponadto ma prawo do publikacji swojego wizerunku na stronie w zakładce O nas -> Drużyna
    – osoby niebędące członkiem drużyny za udział w imprezie każdorazowo płacą składkę w wyskości: 10 PLN


     WYKLUCZENIE Z DRUŻYNY :
     Następuje w wypadku nieterminowego opłacenia składek lub w wyjąkowych sytucjach po głosowaniu wywołanym na wniosek któregokolwiek członka FWL;
     wniosek o wyklucznie z drużyny może być przedstawiony jeżeli pojawią się wyraźne sygnały że któryś z członków nie postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami oraz „duchem drużyny”;
     wykluczenie staje się faktem gdy wniosek uzyska poparcie minimum 75% członków drużyny. Osoba wykluczona traci wszyskie przywileje oraz składki wpłacone wcześniej na konto FWL.     ZMIANY ZASAD :
     Wszelkie zmiany zasad wymagają przegłosowania z poparciem 75% członków FWL.
     Wszelkie głosowania sa ważne przy udziałe minimum 50% + 1 członków drużyny. Aktualną ilość osób uprawnionych do głosowania podaje skarbnik.     ZASADY NA POLU WALKI :
     – tylko osoby dorosłe (osoby poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w grze tylko pod opieką i na odpowiedzialność osoby dorosłej)
     – grają tylko markery mechaniczne (no full auto), dopuszczalna bezpieczna prędkość kulki to max 280 stóp/s (~90 m/s)
     – na polu walki zawsze jesteś w masce, ściągasz ją tylko w wyznaczonym miejscu (tzw. strefa neutralna)
     – zawsze pozytywne nastawienie i poczucie humoru
     – grać fair i być częścią zespołu     NIE STRZELAMY :
     – na ślepo
     – z bliskiej odległości (poniżej 5 metrów eliminujemy przeciwnika słowami „poddaj się”)
     – do osób bez maski lub nie uczestniczących w grze                          

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone